کاربر گرامی در صورت بروز هرگونه نقص فنی در سیستم می توانید با واحد پشتیبانی اعتبارمن تماس بگیرید :
٨٨٣٧٢۶۵٣
همچنین در صورتیکه به رتبه اعتباری و محتوای گزارش خود اعتراض دارید، می توانید مستقیما با شماره های 86084662 – 86082841 تماس بگیرید.