برای رشد اقتصادی می‎توان اعطای اعتبارات را به متقاضیان گسترش داد. طبق شواهد به تناسب گسترش آمار اعتبارات اعطاشده می‌توان شاهد افزایش تخلفات اعتباری نیز بود. با بررسی وضعیت عملکرد اعتباری درکشور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • گسترش تعهدات دریافت‌کنندگان اعتبار درسطح کشور
  • فعالیت‌های ضعیف در زمینه مدیریت ریسک اعتباری در کشور
  • فقدان خدمات سنجش اعتبار
  • لزوم مدیریت اثربخش بین نهادها در تسهیم اطلاعات

 

قدمت شرکت‌های سنجش اعتبار به بیش از یک قرن می‌رسد، و در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت خود را در سطح گسترده‌ای بسط داده‌اند. این گونه شرکت ‌ها فرآیند تامین مالی و دسترسی به خدمات مالی به شکل سریع و قابل اطمینان را که از جمله الزامات و اولویت‌های اقتصاد کشورها محسوب شود، تسهیل می‌نمایند. این شرکت‌ها از طریق ارائه محصولاتی همچون گزارش اعتباری و یا امتیازی که به هر یک از متقاضیان تسهیلات اعطا می‌نمایند، در حقیقت وضعیت اعتباری آن‌ها را به منظور استفاده از اعتبارات موجود نشان می‌دهند

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در زمینه سنجش اعتبار تحت عنوان شرکت‌های(Credit Bureau) نامیده می‌شوند. این‌گونه شرکت‌ها معمولا دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از همین رو عمدتا با مشارکت‌ بانک‌ها و نهادهای اعطاکننده اعتبار تاسیس شده و فعالیت می‌نمایند.

‌شرکت‌ سنجش اعتبار به عنوان یک بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات اعتباری مثبت و منفی بخش‌های دولتی (مراکز ثبت، دادگاه‌ها و…)، خصوصی(اعطاکنندگان اعتبار، ارائه‌دهندگان اطلاعات و …) و بانک‌های مرکزی دریافت و با استفاده از مدل‌های آماری سنجش اعتبار، گزارشات اعتباری مورد نیاز برای تصمیم‌گیری اعطاکنندگان اعتبار را ارائه و موجب تسهیل در امر اعطای تسهیلات به بخش‌های متقاضی تسهیلات بانکی (از جمله افراد و بنگاه‌های کوچک و متوسط) می‌گردند. مسلما در کشور ایران نیز سیستم و مکانیزم سنجش اعبتار در این سطح مستلزم وجود بسترهای مهمی همچون قوانین و مقررات، بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی و سیستم‌های توسعه یافته در امور بانکداری است که هر کدام از آنها بصورت مستمر در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران و سایر نهادها در حال پیگیری مستمر است. شرکت‌های سنجش اعتبار، اطلاعات اعتباری افراد و شرکت‌ها را از طریق اعطاکنندگان اعتبار و دیگر منابع موثق موجود جمع‌آوری می‌نمایند.