امتیازدهی اعتباری خواهد توانست واقعیت های بازار اعتبار ایران را در قالب امتیاز اعتباری برآورد کرده و همچنین ریسک اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت صحیح مشخص کند. وجود یک امتیاز اعتباری بر اساس اطلاعات اعتبای کشور می‌تواند به بانک‌ها و موسسات مالی در اخذ تصمیمات دقیق‌تر و سریع‌تر کمک شایسته‌ای نماید. در مدل امتیاز دهی اعتباری، سه ویژگی مهم در مورد هر شخص (حقیقی و حقوقی) ارائه می گردد:
1- امتیاز ریسک شخص (که در دامنه ای از امتیاز صفر تا 900 را در بر می گیرد)
2- طبقه ریسک شخص (که شامل A1، A2، A3، B1، B2،B3، C1، C2، C3، D1، D2، D3، E1، E2،E3، می شود)
3- توضیح ریسک هر شخص نیز ارائه می گردد (شامل: ریسک خیلی کم، ریسک کم، ریسک متوسط، ریسک زیاد، ریسک خیلی زیاد)