SCHUFA یک مؤسسه سنجش اعتبار آلمانی است.  SCHUFA مانند بقیه‌ی مؤسسات سنجش اعتبار، اطلاعات منفی تسهیلات و وام های هر فرد را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از این اطلاعات میزان ریسک هر فرد را درپرداخت نکردن وام تخمین می‌زند. بسته به امتیاز SCHUFA بانک ها دو تصمیم می‌گیرند:

  • به فرد وام تعلق بگیرد یا خیر
  • به چه میزان به فرد وام تعلق بگیرد

به این دلیل که SCHUFA ممکن است اطلاعات اشتباهی در مورد فرد به مؤسسات دهد، بهتر است فرد گزارش را مرور کند. هر فرد حق دارد گزارش SCHUFA را ببینید و اطلاعت اشتباه را تصحیح کند. این کارها توسط عمل محافظت اطلاعات فدرال آلمان کنترل می‌شود.